AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE

Jest to czas, w którym uczniowie są aktywnie zaangażowani w celową działalność, a nie czas spędzony na »byciu zajętym« lub na czymś w tym rodzaju. Co najważniejsze, jest to czas, w którym dziecko jest aktywnie nauczane lub przynajmniej znajduje się pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela”.Nawet w tej rozszerzonej formie twierdzenie nie daje wskazówek dla praktyki pedagogicznej. Aby twierdzenie miało sens, trzeba by założyć, że istnieje powszechna zgoda co do tego, co traktuje się jako pracę celową, a co jako „bycie zajętym”. Wyniki badań dotyczą tylko pracy celowej, ale w badaniach nie ma mowy o tym, jak oddzielić pracę celową od niecelowej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !