BADANIA NAD PRZETWARZANIEM BODŹCÓW

Lekarze są w stanie wskazać dzieci, które zaczęły lepiej czytać dzięki zastosowaniu bar­wionych szkieł, natomiast wyniki badań skłaniają do odrzucenia koncepcji nad­wrażliwości na światło (Shute, 1991). Procedury badawcze, w wyniku których wykazano pozytywne skutki takiego leczenia, zostały poddane krytyce jako obarczone błędami (Reeves, 1988). Wydaje się prawdopodobne, że pozorne ko­rzyści wynikają z przekonania dziecka, że dzieje się coś ważnego i wartościowe­go (efekt Hawthorne’a), co powoduje silniejszą motywację i koncentrację uwa­gi, a w rezultacie – lepsze wyniki w czytaniu.Z badań nad przetwarzaniem bodźców wzrokowych wynika, że jest mało prawdopodobne, aby czynniki te odgrywały istotną rolę w powstawaniu dyslek­sji. Wprawdzie dyskomfort związany z zaburzeniami wzroku może powodować brak ochoty, a nawet niechęć do czytania, jednak większość badaczy uważa, że źródeł dysleksji należy dopatrywać się w zaburzeniach przetwarzania informacji językowych, a nie wzrokowych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !