Kategoria: Nauka i praktyka

POTWIERDZENIE PRAKTYK

Teoria pedagogiczna zdaje się raczej potwierdzać to, co praktyk już wie, niż dostarczać nowe informacje. Badania na temat związku między czasem a zadaniem wykazują, że uczniowie, którzy więcej czasu poświęcają na uczenie się danego przedmiotu, mają w nim lepsze wyniki.

WIELE POWODÓW

Można wymienić wiele powodów wywołujących dawniej i obecnie ów brak wsparcia ze strony nauk społecznych dla praktyki pedagogicznej. Jeden powód może być związany ze wspomnianą wyżej różnicą między medycyną a eduka­cją. Historia medycyny wykazuje o wiele bliższe i bardziej owocne

W EDUKACJI

W edukacji nie jest tak, że to nauki utorowały drogę praktyce. To raczej praktyka edukacyjna starała się wpłynąć na tematykę niezależnych badań naukowych. Nic więc dziwnego, że w edukacji nie ma ścisłych związków między praktyką a teorią.Istnieją dwie dodatkowe standardowe

NIE MA PEWNOŚCI

Ponieważ nie ma pewności co do ich przyszłych osiągnięć, nie można z pewnością orzec, iż nie dadzą one oświacie wsparcia porównywalnego z tym, jakie praktyce lekarskiej dają biologia i chemia. Nie ma podstaw do wykluczania znaczenia psychologii i socjologii dla

NASZE DOŚWIADCZENIE

Jeśli nasze doświad­czenie ma jakieś podstawy w rzeczywistości, to rezultaty uzyskiwane przez nauki społeczne powinny być podobne do niego. Ale nauki społeczne rzeczywiście dają poważne naukowe podstawy dla tej wiedzy i to je różni od osobistej, prywatnej podstawy, jaką może

UŻYWANIE BADAŃ

Nieuprawnione jest używanie do badań nad istotami ludzkimi kategorii i procedur, które powstały dla badań obiektów fizycznych. Wiedza, jaką czerpiemy ze zwykłego doświadczenia, wystarcza do zrozumienia ludzi i w rzeczywistości jest to jedyny rodzaj wiedzy, jaką można mieć o ludziach.

KRYTYKA STANOWISKA

Chciałbym teraz przejść do pewnych podstawowych problemów, które trzeba uwzględnić, gdy chce się traktować teorię edukacyjną jako naukową w zwykłym znaczeniu tego słowa. Gdy patrzymy na to, mając w pamięci stosunek teorii do praktyki, wówczas pogląd o naukowości jest wspierany

PODEJŚCIE DO TEORII

Przy takim podejściu do teorii edukacyjnej zawartość tej teorii jest określana tylko przez psychologię i socjologię. Obie te dziedziny składają się na zasób wiedzy, która daje opisy i wyjaśnienia zjawisk edukacyjnych, przynajmniej tych, jakie nadają się do naukowego rozumienia. Podkreślałem

WARUNKI DODATKOWE

Chciałbym rozpocząć rozważanie tego problemu od wyjaśnienia, jakie moim zdaniem — dwa warunki muszą być koniecznie spełnione, by być „nauką społeczną”. Są to warunki dodatkowe do warunków, jakie musi spełniać każda nauka — że jest wyjaśniająca i weryfikowalna. Te dwa warunki,

ZJAWISKA PSYCHICZNE

więc zjawiskami psychicznymi będą takie zjawiska, jak pożądanie czegoś, wierzenie w coś, zamierzanie czegoś i bardziej związane z moimi celami uczenie się czegoś lub posiadanie wiedzy o czymś. Takie zjawiska są psychiczne, ponieważ czasowniki te w każdym przypadku odnoszą się

NORMALNE REGUŁY

Normalne reguły substytucji pozwalają na wzajemną wymienialność tych określeń. Ale z faktu nauczenia się przez kogoś, że Jane Austen napisała Northanger Abbey, wcale nie wynika, że tym samym dowiedział się o pochowaniu Austen w katedrze w Winchester. Tak więc zwykłe

ISTNIENIE ZJAWISK PSYCHICZNYCH

Po tym krótkim wyjaśnieniu, co traktujemy za zjawiska psychiczne, chciałbym teraz zastanowić się, dlaczego nauki społeczne muszą się tymi zjawiskami zajmować. Powód jest całkiem prosty. Jeśli zjawisko nie jest psychiczne, wówczas jest tizyczne. Gdyby nauki społeczne miały nie zajmować się

WARUNEK KONIECZNY

Pogląd, że zajmowanie się zjawiskami psychicznymi jest koniecznym warunkiem istnienia nauk społecznych, mógłby być obalony tylko przez wykazanie, że nauki przyrodnicze, takie jak fizjologia i biologia, wystarczająco tłumaczą całość ludzkich zachowań. Uważam, że wykazanie tego jest niemożliwe. Zjawiska psychiczne mogą

NAUKI SPOŁECZNE

Stanowisko tu przedstawione nie głosi, że nauki społeczne zajmują się tylko zjawiskami psychicznymi. Zjawiska fizyczne mogą wchodzić w skład nauk społecznych jako czynniki wywołujące bądź wywoływane przez zjawiska psychiczne. W socjologii urodzenie się w rodzinie o pewnym statusie społecz­nym nie