CZŁOWIEK I ZASADY

Oczywiście to, co człowiek widzi, wpływa na skłonność do przyjęcia lub odrzucenia takich zdań, jednak samo wydaje się niewystarczające do akceptacji tych zdań. Człowiek musi też rozważyć zasady leżące u podstaw tego rodzaju zdań-postulatów oraz za­stanowić się nad konsekwencjami proponowanych działań. Tak więc jeśli powszechnie przyjmuje się, że w skład teorii naukowej wchodzą tylko zdania oparte na obserwacji, to ten pogląd tworzy istotne ograniczenia przy koncep- tualizacji teorii pedagogicznej.Pozostałe dwa kryteria wymienione w definicji, nazywane przez autora minimalnymi kryteriami, też wymagają pewnych wyjaśnień. Autor przyjmuje „dedukcyjny” model tłumaczenia. Jego punkt widzenia, znów powszechnie przyjęty dla tłumaczenia naukowego, jest następujący: zdarzenie jest wy­tłumaczone, gdy zdanie o tym zdarzeniu może być dedukowane z innych zdań prawdziwych, z których przynajmniej jedno przedstawia ogólne prawo nauki.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !