CZYNNIKI GENETYCZNE

Bardzo prawdopodobne jest to, że rodzice, którzy mieli trud­ności w nauce czytania mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość doświadczeń dziecka z czytaniem i pisaniem, jednak istnieje również spore prawdopodo­bieństwo, że trudności w czytaniu mają także podłoże biologiczne (Pennington.). W badaniach nad umiejętnością czytania w rodzinach z Kolorado stwier­dzono, że synowie rodziców z dysleksją mają podobne trudności w 35-40% przypadków (przy czym na większe ryzyko narażeni byli chłopcy, których ojcowi, podczas gdy wśród dziewcząt odsetek ten wynosi 17-18% niezależnie od płci rodzica. Jeśli żadne z rodziców nie miało dysleksji, ryzyko wynosiło u chłopców 5-10%, a u dziewcząt 1-2% (De Fries, 1991).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !