CZYNNIKI PRZECIW NAWROTOM

Do terapii warto włączyć czynniki, które zapobiegają nawrotom: zachęcać do rozwijania zainte­resowań, pomagać w nawiązywaniu dobrych stosunków z rodziną i przyjaciół­mi, uczyć umiejętności radzenia sobie z problemami, pomagać w nadrobieniu zaległości w nauce, aby miody człowiek mógł cieszyć się ze swoich osiągnięć w tej dziedzinie. Dzięki temu wzrośnie samoocena pacjenta, która jest niezmier­nie ważna z punktu widzenia prewencji.Jak można było oczekiwać, badania wykazały też, że pozytywna atmosfera w domu rodzinnym i jednoznaczne wsparcie rodziny chronią dziecko przed de­presją (Garrison i in. 1997). Z tego względu praca z rodziną powinna mieć na celu wzmacnianie dobrego klimatu emocjonalnego i stworzenie wyraźnego po­czucia wsparcia.Stwierdzono, że analiza powyższych zagadnień podczas sesji grupowej tera­pii poznawczej dla młodzieży z objawami depresji może zmniejszyć ryzyko peł­nego epizodu depresyjnego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !