DEFINICJA DYSLEKSJI

W 1994 roku Towarzystwo Dysleksji im. Ortona zaproponowało następują­cą definicję dysleksji:Dysleksją jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytu­cjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonolo- gicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zwykle niewspół­mierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkol­nych; trudności nie są rezultatem ogólnego opóźnienia rozwojowego ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksją przejawia się w postaci różnorodnych trud­ności w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, wśród których oprócz trudności z czytaniem występują też problemy z czytaniem, pisaniem prawidłową pisownią wyrazów.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !