DEPRESJA JAKO PRZYGNĘBIENIE

Psychiatryczna diagnoza depresji, zamieszczona na przykład w Podręczniku diagnostycznym i statystycznym (DSM-IV) Amerykańskiego Towarzystwa Psy­chiatrycznego (American Psychiatrie Association, 1994), opiera się na typo­wych objawach, które jednak muszą występować przez określony czas i wyraź­nie utrudniać funkcjonowanie chorego. Utrzymywanie się symptomów i to, czy utrudniają życie człowieka, stanowi o różnicy pomiędzy zaburzeniem a syndro­mem depresyjnym. To jeszcze nie koniec zamieszania w terminologii. Niektórzy przy opisie ca­łej grupy zaburzeń emocjonalnych wolą stosować termin „zaburzenie afektu”, ostatnio zaś w diagnostyce mówi się nie o depresji, lecz o „zaburzeniu jednobie- gunowym”. Nic dziwnego, że w tym gąszczu terminów trudno się często zorien­tować, o czym mowa. (W słowniczku na końcu książki są zamieszczone defini­cje pojęć stosowanych do opisu depresji i innych zaburzeń emocjonalnych.)

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !