DEPRESJA U DZIECI

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie zjawiskiem depresji u dzieci. Zagadnienie jest skomplikowane, tym bardziej że smutek i płacz są obecne w życiu każdego dziecka i nie mogą stanowić podstawy do diagnozowa­nia depresji. Ponadto termin ten wszedł na stale do języka potocznego i w związ­ku z tym przestał oznaczać konkretny proces chorobowy. Nawet w kręgu fachow­ców słowo „depresja” służy do opisu trzech różnych poziomów zjawiska.Stan głębokiej rozpaczy i poczucie przygnębienia (dysforia) są silniejsze od zwy­czajnego smutku. Dana osoba nie dostrzega w swoim życiu żadnych jasnych stron i przestaje angażować się emocjonalnie w kontakty z ludźmi, zaniedbuje codzienne czynności. Wiąże się to zazwyczaj z negatywnym sposobem myślenia młodej osoby o    niej samej (stąd poczucie porażki i winy) lub o przyszłości (brak nadziei).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !