DZIECI DYSLEKTYCZNE

Prasa wielokrotnie rozpisywała się na temat dzieci, dla których nauka wią­zała się z ogromnym stresem. Jak się później okazało, cierpiały one na dyslek­sję. Czasem odkrycie to stanowi w życiu dziecka punkt zwrotny, gdyż daje prze­pustkę do korzystania ze specjalnych metod nauczania opracowanych z myślą o    dzieciach dyslektycznych i pozwala osiągać wyniki proporcjonalne do możli­wości intelektualnych. Jeśli jednak dysleksja nie zostanie w porę wykryta, traci na tym często edukacja dziecka, które w konsekwencji ma mniejsze możliwości w dorosłym życiu. Niektórzy dyslektycy dochodzą swoich praw w sądzie^Typo- wy przykład zawiera zamieszczony niżej cytat z artykułu prasowego, jednego Zwielu o podobnej treści: Wczoraj sąd rozpatrywał sprawę dwudziestodwuletniej kobiety, która zmu­szona była zatrudniać się dorywczo jako pomoc domowa, ponieważ w szkołach, do których uczęszczała nie wiedziano, że cierpi na dysleksję.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !