EKSPERYMENTALNE POTWIERDZENIE

Hilgard znalazł pewną liczbę eksperymentalnie sprawdzonych twierdzeń, na które zgodziliby się różni specjaliści od uczenia się, niezależnie od swych orientacji teoretycznych. Jedno z nich brzmi: „Uczeń silnie motywo- wamy lepiej przyswaja to, czego się uczy, niż ten, który nie ma motywacji”. Jeśli to prawda, a któż by temu zaprzeczył, to twierdzenie to może znaleźć się w teorii edukacyjnej, ponieważ ma charakter prawa i dotyczy sprawy, na którą nauczyciel może wpływać. Nauczyciel może poprawić uczenie się przez ukazanie motywacji, która ułatwi przyswojenie wiedzy. Inaczej, niż to było w przypadku, powiedzmy, psychologii rozwojowej, tu mamy do czynienia z twierdzeniem, które umożliwia czynność osób pragnących wywrzeć wpływ i:akie twierdzenie może być podstawą działań edukacyjnych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !