JAKO PORADA

Jako porada dla nauczycieli jest to bez zarzutu. Przeciwna rekomendacja zalecałaby dawanie uczniom pracy nieciekawej, bezwartościowej lub zbyt trudnej, ale powody odrzucania rekomendacji nie mają nic wspólnego z badaniami — są one związane z wartościami i celami, które wnosimy w sytuację nauczania. To, że praca powinna być na tyle łatwa, by uczeń mógł ją skończyć bez pomocy nauczyciela, również nie jest w tym przypadku związane z badaniami — jest to rezultat określenia zadania jako niezależnej pracy indywidualnej. Gdy decydujemy, że praca powinna być wykonywana samodzielnie, jesteśmy zmuszeni znaleźć zadanie, które uczniowie są w stanie zrobić bez pomocy nauczyciela — inaczej nie byłby to przydział pracy samodzielnej. A więc mimo że twierdzenie może wynikać z badań, to jednak jego prawdziwość w żadnym wypadku nie zależy od badań.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !