KONKRETNA DEFINICJA

Definicja ta, znacznie bardziej konkretna od tych, które pojawiły się dziesięć lat wcześniej, odzwierciedla wpływ rosnącej i coraz bardziej skomplikowanej wiedzy empirycznej wskazującej wyraźnie na związek obserwowanych trudności z przetwarzaniem bodźców językowych. Pomimo uznania dysleksji za specyficz­ne zaburzenie, wzbudza wciąż wiele kontrowersji, przy czym część oponentów powątpiewa w jej istnienie, inni zaś twierdzą, że zdiagnozowanie dysleksji nie­zależnie od trafności ma niewielką wartość dla lekarzy.Coraz większa grupa psychologów edukacyjnych woli termin ,Specyficzne trudności w nauce. Jest to szersze pojęcie, obejmujące wszystkie sfery związa­ne z uczeniem się, w których dziecko radzi sobie gorzej niż można by tego ocze­kiwać na podstawie jego wyników w innych dziedzinach. Nie są to zatem syno­nimy – dysleksję należy uważać za jeden z powszechnie występujących rodzajów specyficznych trudności w nauce.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !