KOORDYNACJA WIDZENIA

Znaczenie ruchów gałek ocznych. Klinicyści zauważyli, że wielu dyslektyków ogląda tekst od prawej do lewej, odwrotnie do kierunku zachodniego systemu pisma. Pavlidis (1981) twierdzi, że czytając, dyslektycy mniej sprawnie przeglą­dają tekst, mają trudności ze skupieniem wzroku na tekście i rzadko przeskaku­ją z jednego fragmentu tekstu na drugi w sposób najbardziej wydajny. Podobne- ] koncepcje ustępują jednak miejsca poglądowi, że zaburzenia ruchów gałek ocznych nie są przyczyną dysleksji, lecz odzwierciedlają trudności w przetwarza­niu informacji językowych (Miles i Miles, 1990).Problemy z koordynacją widzenia obuocznego. W opinii badaczy (Steiler, 1982; Stein,’1993) u niektórych dzieci cierpiących na dysleksję nie wykształca się podczas czytania dominacja jednego oka, co sprawia, że słowa wydają się po­ruszać na kartce. W takich przypadkach Stein poleca zasłonięcie jednego oka, co wymaga zakładania do czytania okularów z zaklejoną lub matową soczewką przez około pół roku. Stein podeje^-eestabilizacja widzenia obuocznego pociąga za so­bą znaczną poprawę w czytaniu. Wielu innych badaczy krytycznie odftosi- tej koncepcji (Bishop, 1989), a w następnych badaniach nie uzyskano wyników potwierdzających jej słuszność (Wilsher, 1990). Leczenia zaburzeń widzenia obu­ocznego nie uznaje się już za właściwy sposób postępowania.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !