NA PODSTAWIE BADAŃ

Na podstawie najnowszych badań coraz powszechniej uznaje się, że dysleksją (rozumiana jako specyficzne trudności w nauce) jest w dużej mierze niezależna od funkcjonowania intelektualnego (np. Fletcher i in., 1994; Stanovich i Stanovich).  Wprawdzie osoby słabo czytające o niższym ilorazie inteligencji mogą mieć ze względu na ograniczoną zdolność rozumowania trudności z wykorzystaniem se­mantyki, wnioskowania i wiedzy syntaktycznej do zrozumienia tekstu, to ich trud­ności w czytaniu pojedynczych słów – co stanowi kwestię kluczową w dysleksji – nie różnią się od trudności doświadczanych przez dyslektyków (Stanovich, 1991). Stąd rodzą się wątpliwości, czy dysleksję można wykrywać na podstawie rozbieżno­ści pomiędzy zdolnościami intelektualnymi a umiejętnością czytania.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !