OCZYWISTE ŚWIADECTWO

W astrologii oczywiste świadectwo sprzeczne nigdy nie jest trak­towane jako zagrażające prawdzie samych twierdzeń — przypadki nie potwierdzające zawsze mogą być jakoś oddalone. To, co czyni je niemożliwymi do obalenia, to mętność zdań i ich podatność na różnorodne interpretacje.Inne, bardziej dyskusyjne przykłady zestawów nieweryflkowalnych twierdzeń, które pozorują naukę, to psychoanaliza i marksizm — dla 0’Connora są to zresztą przypadki oczywiste.Tak więc omawiany tu pogląd na teorię to typowy, zgodny z doktryną pogląd na naukę. Teoria jest zestawem twierdzeń, które tłumaczą poszczególne zdarzenia, odwołując się do praw ogólnych. Te prawa są zasadniczo oparte na obserwacji, a sama teoria jest zawsze otwarta na modyfikacje lub obalenie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !