POCZUCIE MŁODEGO CZŁOWIEKA

Poczucie młodego człowieka, że otaczający go świat jest przewidywalny ma kluczowe znaczenie, gdyż umożliwia mu pełną i niezakłóconą koncentrację w terapii na trudnych i bolesnych problemach.Aby wyrobić sobie pogląd na temat tego, jak młodzi ludzie cierpiący na de­presję radzą sobie w dorosłym życiu, należy ich podzielić na dwie grupy: z de­presją stosunkowo łagodną i cierpiących na głęboką depresję lub chorobę dwu­biegunową. Jak już pisaliśmy wcześniej, zaburzenia dwubiegunowe i poważne zaburzenia depresyjne mogą być uwarunkowane genetycznie, co zwiększa ryzy­ko pojawienia się długotrwałych problemów.Wyniki badań sugerują, że u osób, które w dzieciństwie miały epizod depre- syjny, występuje większe prawdopodobieństwo podobnych epizodów w doro­słym życiu. Jeśli jednak miody człowiek miał pomiędzy dziesiątym a trzydzie­stym rokiem życia tylko jeden epizod depresyjny, rokowania są pomyślne (Rao i in., 1995).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !