PODEJMOWANIE DECYZJI

Oznaczałoby to, że pedagog mógłby podejmować wszystkie decyzje niezbędne w działaniu edukacyjnym, po­sługując się tylko wiedzą o tym, jakie wartości panują w danym społeczeństwie. Takie założenie wywołuje jednak dwie kwestie. Po pierwsze, wartości, jakie społeczeństwo przypisuje do koncepcji „człowieka wykształconego”, nie są jednakowe ani jednogłośnie popierane. Nasz pogląd na temat tego, co powinno się dziać w szkołach, nie zawsze ściśle determinuje to, co powinien czynić wychowawca. Zadania związane z przygotowaniem do zatrudnienia mogą skłaniać do wyrabiania umiejętności pożądanych w pewnym ściśle określonym zawodzie, podczas gdy przygotowanie do studiów wyższych może wymagać wyrobienia innych umiejętności, o charakterze bardzo ogólnym.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !