PORÓWNANIE UMIEJĘTNOŚCI

Jeśli okazałoby się, że dyslektycy radzą sobie z danym zadaniem gorzej niż dzieci w tym samym wieku i o takim samym ilorazie inteligencji, które czytają normalnie (grupa kontrolna w tym samym wieku), lecz podobnie jak normalnie czytające młodsze dzieci (grupa kontrolna o takich samych umiejętnościach czy­tania), można by przypuszczać, że ich dysleksją odzwierciedla po prostu poziom, jaki osiągnęły one w czytaniu. Oznaczałoby to, że różnice w umiejętnościach czytania w porównaniu z dziećmi w tym samym wieku wynikają z tego, że dzie­ci dyslektyczne nie zdołały nauczyć się normalnie czytać, nie zaś\ jakichś głęb­szych przyczyn, wywołujących dysleksję. Jeśli jednak okazałoby się, że dyslekty­cy radzą sobie z danym zadaniem gorzej niż obydwie grupy kontrolne, można by wtedy uznać, że wykonanie tego zadania wymaga wykorzystania mechanizmu, którego zakłócenia mogą stanowić przyczynę dysleksji.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !