PRAKTYKA JAKO WIEDZA STOSOWANA

Przy badaniu związku teorii z praktyką w kształceniu nauczycieli zwykle dzieje się tak, że pierwsze próby zrozumienia znaczeń, jakie mają oba te pojęcia, polegają na porównaniu ich wzajemnych związków, tak jak to ma miejsce w kształceniu medycznym. Oczywiście w medycynie teoria to to, co znajduje się w naukach biologicznych, a praktyka to interakcja między lekarzem a pacjentem. Wydaje się oczywiste, że praktyka medyczna jest sterowana przez teoretyczną wiedzę, jaką ma lekarz. Lekarze sięgają do teoretycznej wiedzy, jaką nabyli w procesie kształcenia, i stosują ją do napotykanych przypadków. A więc kształcenie lekarza polega na staraniach mających na celu wyposażenie studenta w wiedzą ogólną dotyczącą danej dziedziny, tak by można było ją zastosować w codziennej praktyce medycznej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !