PRAWDOPODOBIEŃSTWO PODOBNYCH EPIZODÓW

Na podstawie tych danych Keller (1994) sformułował tezę, zgodnie z którą depresję zaliczyć trzeba do przewlekłych zaburzeń, ze znacznym ryzykiem nawrotu choroby.Niezależnie od rodzaju choroby mogą wystąpić bardziej subtelne problemy długotrwałe, gdyż złagodzenie bezpośrednich objawów depresji w wyniku zasto­sowanego leczenia nie zawsze pociąga za sobą poprawę w innych dziedzinach życia, na przykład w funkcjonowaniu społecznym (Kovacs i Goldston, 1991). Je­śli młoda osoba ma w wieku dojrzewania drugi epizod depresyjny, znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo trudności w relacjach interpersonalnych i utrzymującego się poczucia niezadowolenia z życia (Rao i in., 1995). W doro­słym życiu grozi jej także większe ryzyko przedawkowania leków i podejmowa­nia innych prób samobójczych (Kovacs i in., 1993). Wpływ na prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnych epizodów depre­syjnych mają także czynniki zewnętrzne. Ryzyko nawrotu zwiększa na przykład fakt występowania zaburzeń nastroju u matki (Hammen i in., 1990).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !