PROBLEMY DYSLEKTYKÓW

Pamela Phelps twierdzi, że jej inteligencja nie odbiega od średniej, jednak ponieważ jej trudno­ści w nauce zostały wykryte dopiero w dwa miesiące przed zakończeniem edu­kacji w szkole, nigdy nie nauczyła się dobrze czytać i pisać… Przyczyną nie była jednak dysleksja. Od początku uznano ją za dziecko o niskiej inteligencji, pod­czas gdy wymagała ona specjalnego programu nauczania.W zerówce, szkole podstawowej i gimnazjum przechodziła testy. W wieku dziesięciu lat była opóźniona o cztery lata w czytaniu i pisaniu, nigdy jednak nie ustalono dlaczego.(Guardian, 27 Lipca 1997, s. 5)Przytoczony fragment artykułu sugeruje, że gdyby wcześniej zdiagnozowa- no u Pameli Phelps dysleksję, odpowiednie leczenie pomogłoby rozwiązać jej problemy.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !