PROCES RESTRUKTURYZACJI POZNAWCZEJ

Jeśli myśl wywołuje nastrój, który z kolei pociąga za sobą określone zachowa­nie, to analiza sekwencji najsilniej związanych z ponurym nastrojem powinna umożliwić dotarcie do leżących u ich źródła myśli. Wraz z określeniem tej myśli rozpoczyna się proces restrukturyzacji poznaw­czej. Ogólny cel polega na umożliwieniu młodemu człowiekowi zmian w głębo­kich procesach poznawczych, od których zależy interpretacja wydarzeń. Doko­nuje się tego w sposób możliwie konkretny, stale starając się przeciwstawiać „przekonaniom” dziecka fakty, których nie da się błędnie zinterpretować. Tech­niki te pozwalają młodemu człowiekowi zastąpić przekonania wiedzą. Wraz z jej nabyciem objawy depresji zostają złagodzone.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !