PRZETWARZANIE BODŹCÓW WZROKOWYCH

Zaburzenia w przetwarzaniu bodźców wzrokowych uznaje się za jeden z podstawowych aspektów dysleksji, choć w ostatnich dwóch dekadach zmienia­ły się poglądy na temat ich związku z umiejętnościami językowymi (Raynerr 1293-). Badaniom nad rolą wzroku nie pomaga nadmierny entuzjazm dziennika­rzy dla „cudownych leków”, które zyskują rozgłos, budząc złudne nadzieje, pod­czas gdy ich skuteczność nie zostaje potwierdzona w wyniku skrupulatnie prze­prowadzonych testów.Podstawowe tematy sporów w tej dziedzinie związane są z ruchai i gałek ocznych, trudnościami wynikającymi z zaburzeń koordynacji widzenia obuocz­nego oraz hamującym wpływem nadwrażliwości na światło.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !