PRZETWARZANIE FONOLOGICZNE

Najbardziej popularne obecnie koncepcje poszukują przyczyn dysleksji w zaburzeniu tzw. świadomości fonologicznej (tgn. umiejętności rozpoznawania różnych dźwięków języka mówionego) oraz znajomości relacji pomiędzy słowa­mi pisanymi i mówionymi, czyli odpowiedniości między grafemem a fonemem. Fonemy to najmniejsze jednostki dźwięku, dzięki którym możemy odróżnić jed­no słowo od drugiego. Mogą składać się z pojedynczych liter lub ich kombina­cji. Grafemy to fonemy w formie pisemnej. Na świadomość fonologiczną zwrócono większą uwagę, gdy okazało się, że dzieci mające w chwili rozpoczęcia nauki czytania trudności z rozpoznawaniem rymów i aliteracji oraz z dzieleniem słów na dźwięki składowe, częściej w przy­szłości cierpią na dysleksję (Bradley i Bryant, 1983; Lundberg, 1994).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !