PRZYCZYNY DYSLEKSJI

Nie wykryto jak dotąd jednej przyczyny dysleksji, stąd jest bardzo prawdo­podobne, że różne trudności, które obejmuje ten termin mają odmienne podło­że. Wiele prac badawczych koncentrowało się na raportach biomedycznych, w których podkreślano znaczenie budowy mózgu i wpływów genetycznych. Podczas gdy u większości ludzi lewa półkula mózgu jest większa od prawej, u dyslektyków różnica ta nie jest tak wyraźna.Fakt ten, wraz z innymi wynikami badań neurologicznych, poddał naukowcom myśl, że dysleksja wynika z wadliwego działania obydwu półkul mózgu. Wyniki gło­śnych prac badawczych w tej dziedzinie nie przyniosły ostatecznego rozwiązania problemu, a wiele daleko idących hipotez, które badacze starają się narzucić tera­peutom, sprawia wrażenie nadmiernie uproszczonych .W wyniku stwierdzenia, że dysleksja stanowi cechę rodzinną, rozgorzała dys­kusja pomiędzy zwolennikami genetycznych i środowiskowych uwarunkowań tego zaburzenia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !