PRZYJĘTY MODEL

Przy przyjęciu tego modelu tłumaczenia uznać, iż twierdzenie rzeczywiście wyjaśnia zdarzenie, to znaczy być pewnym, że prawdziwe są pewne prawa ogólne i twierdzenia opisujące warunki początkowe, oraz wiedzieć, że wyjaś­niane twierdzenie może być wyprowadzone, zgodnie z regułami logiki, z innych twierdzeń występujących w tłumaczeniu.Drugie kryterium weryfikowalność — wyklucza z teorii naukowej te zdania i stwierdzenia, które nie mogą być przetestowane lub poddane eksperymentowi. Istnieją pewne typy zdań, które charakteryzuje się tym, że mimo przypadków je potwierdzających nie ma możliwości wykazania ich fałszywości. Takie zdania nie nadają się do włączenia w ramy teorii naukowej. Astrologia jest potocznym przykładem zestawu twierdzeń niemożliwych do obalenia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !