PRZYKŁAD PRACY

Być może jeden przykład z pracy Gage’a pokaże, jak posługuje: się on rozróżnieniem, które sam wprowadza. Gage razem ze współpracownikami przejrzał badania na temat działań nauczyciela i postępowania uczniów w klasie, aby stworzyć twierdzenia dotyczące tego, „jak nauczyciele trzecich klas powinni pracować, jeśli chcą osiągnąć najwyższe wyniki w czytaniu i, sądzimy, także w matematyce, zarówno u uczniów silniej, jak i słabiej motywowanych do nauki” . Twierdzenia te mają być „względnie specyficzne, obiektywnie obserwowalne i wymagać stosunkowo mało zachodu przy prze­chodzeniu od słów do tego, co ma być zrobione”. Jedno z tych twierdzeń brzmi: „Gdy uczniowie pracują niezależnie i indywidualnie, nauczyciele powinni zadbać, by przydzielona praca była interesująca i wartościowa, jednak ciągle na tyle łatwa, aby każdy trzecioklasista mógł ją ukończyć bez pomocy nauczyciela”.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !