ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY INTELIGENCJĄ A UMIEJĘTNOŚCIAMI

Rozbieżność pomiędzy ilorazem inteligencji a umiejętnością czytania, pomi­mo licznych wątpliwości, jest nadal wykorzystywana jako wskaźnik dysleksji przez badaczy i terapeutów. W jednej z ankiet przeprowadzonych wśród psy­chologów szkolnych (Pumfrey i Reason, 1991) ustalono, że 80% ankietowanych poszukuje takich czy innych rozbieżności wyników badań osób, u których podej­rzewa się istnienie specyficznych trudności w nauce.W typowych badaniach różnicowych Ellis i in. (1996) próbowali stwierdzić, czy dzieci, u których wykryto dysleksję różnią się od innych grup. Jedna z metod polega na stwierdzeniu, czy występują różnice pomiędzy dyslektykami a młodszy­mi od nich dziećmi, których umiejętność czytania jest na podobnym poziomie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !