SKUTECZNOŚĆ INTERWENCJI

W ostatnich latach uznano terapię poznawczą za skuteczną metodę leczenia osób cierpiących na depresję i zaczęto ją stosować w pracy z dziećmi (Vostanis i Harringgton, 1994). Jak to opisaliśmy , w terapii poznawczej wycho­dzi się z założenia, że zachowanie i nastrój wynikają z tego, co dana osoba my­śli, tak więc zmiana myślenia może prowadzić do zmiany zachowania. Terapię poznawczą stosowano w leczeniu depresji od początku, nic zatem dziwnego, że jej przydatność w pracy z młodzieżą została gruntownie zbadana.W praktyce skuteczność tego rodzaju interwencji zależy od zrozumienia me­chanizmów rządzących myśleniem chorego. Proces myślenia składa się z kilku elementów, z których podstawowe znaczenie dla terapii mają procesy poznawcze i treści poznawcze. Procesy poznawcze to procedury, według których mózg spo­strzega i interpretuje doświadczenia.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !