SOCJOLOGICZNE PRAWA

Socjologiczne prawa dotyczące klasy społecznej i stratyfika­cji są także nieistotne dla teorii edukacyjnej, jeśli nauczyciel nic nie może zrobić dla zmiany wpływu tych układów.To, co psychologia i socjologia rzeczywiście może oferować teorii edukacyj­nej, to formułowanie praw ukazujących efekty wywoływane przez działania, jakie mogą podejmować nauczyciele i inne osoby zaangażowane w wy­chowanie. Jeśli istnieje prawo łączące nauczycielskie działanie z pewnym rezultatem, to zdanie takie zasługuje na włączenie w teorię edukacyjną. Zdaje się, że prawa dotyczące uczenia się odpowiadają takiemu kryterium. Są one raczej zgodne z wymogiem, któremu muszą sprostać prawa naukowe teorii edukacyjnej — to jest powinny umożliwić tym, którzy pracują w edukacji, ich zastosowanie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !