SPECJALISTYCZNE PROGRAMY LECZENIA

Metody leczenia w ośrodkach specjalistycznych można podzielić na dwie ogólne kategorie. Do pierwszej należą metody skoncentrowane na młodym człowieku, które mogą przybierać formę poradnictwa, technik behawioralnych lub spotkań grupowych. Grupy wzajemnego wsparcia pomagają narkomanom uświadomić sobie, że nie tylko oni borykają się z danym problemem, jednak młodzi ludzie raczej niechętnie uczestniczą w takich spotkaniach. Drugą kate­gorię stanowią metody skoncentrowane na rodzinie i otoczeniu młodego czło­wieka. Niezależnie od konkretnego programu leczenia jego cele są podobne – zachęcanie do abstynencji i rozwoju w dziedzinach niezwiązanych z nałogiem.W przypadku zastosowania aktywnej terapii w jej kluczowych momentach nastrój i zachowanie młodego człowieka mogą ulec znacznemu pogorszeniu. Podobne kryzysy należy przewidzieć i rozumieć, jednak złamanie zasad wyma­ga zastosowania kar.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !