STRATEGIE ZAPOBIEGAWCZE

Przy obecnej wiedzy na temat przewidywania częstotliwości występowania przyszłych trudności w grupach ryzyka rodzi się pytanie, co robią specjaliści, żeby zapobiec sytuacji, w której zaburzenia psychiczne zbierają takie żniwo wśród mło­dzieży. W niektórych pracach badano, czy stałe przyjmowanie środków antydepre­syjnych zapobiega nawrotom choroby. Ich wyniki wskazują, że wprawdzie ryzyko nawrotu zmniejsza się, jednak nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka ponow­nego wystąpienia niektórych objawów (Paykel, 1993). Nie wykazano jak dotąd ko­rzyści z farmakologicznego leczenia depresji u dzieci, brak także dowodów wska­zujących na obniżanie ryzyka nawrotu choroby przez stałe przyjmowanie leków.W przypadku młodych ludzi najlepsze wyniki daje terapia poznawcza, która t jednocześnie najskuteczniej obniża ryzyko nawrotu choroby.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !