TOWARZYSZĄCE PROBLEMY

Problemom tym towarzyszą często trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (Sgroi, 1982) i skłonność do reagowania nadmierną agresją (Friedrich i in., 1986).Około 16% dzieci przyznaje się do odczuwania podniecenia w czasie nad­użyć (Monck i in., 1993). Konflikt pomiędzy tymi odczuciami i świadomością, że są wykorzystywane stanowi poważny czynnik prowadzący do zaburzeń psy­chicznych.Do najczęściej obserwowanych prawidłowości należy sposób, w jaki do­świadczenia związane z wykorzystywaniem seksualnym zakłócają aktywność seksualną samego dziecka, szczególnie jeśli nastąpiły przed osiągnięciem przez ofiarę siódmego roku życia (McClellan i in., 1996). Często spotyka się przypad- ; ki publicznej masturbacji i skłonność do powielania doświadczeń związanych J z krzywdzeniem (Monck i in., 1993).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !