TYLKO TWIERDZENIA

Tylko twierdzenia, które mogą być potwierdzone przez obserwację, mają szanse na włączenie w teorię pedagogiczną. Takie postawienie sprawy uniemożliwia — niemal mimo­chodem — włączenie w obręb teorii pedagogicznej wielu różnych rodzajów zdań, jakie często można napotkać w pedagogice. Zdania normatywne, a także zdania na temat polityki kierującej działaniami instytucji oświatowych nie są potwierdzalne przez obserwację, w każdym razie nie w tym sensie, jaki się przyjmuje za oczywisty. Zdania głoszące, że dzieci upośledzone powinny mieć takie same szanse oświatowe jak dzieci nieupośledzone, lub że każde dziecko powinno nauczyć się posługiwać komputerem, nie należą do rodzaju zdań, które można potwierdzić przez obserwację.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !