UWZGLĘDNIENIE TERAPII RODZINNEJ

Jak widać, program behawioralny (czy to skoncentrowany na dziecku, czy związany z treningiem rodziców) wymaga często uzupełnienia przez szerszą for­mę terapii rodzinnej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy problemy związane z rolami, komunikacją i napięciami w rodzinie dodatkowo pogłębiają trudności dziecka. Często okazuje się, że wyzywające zachowanie dziecka za­spokaja potrzeby jednego lub więcej członków rodziny (np. daje możliwość uczynienia z dziecka kozła ofiarnego, odwraca uwagę od kłopotów w małżeń­stwie, umożliwia przeniesienie wrogości). Osoby te mogą wówczas, świadomie lub nie, przeciwdziałać inicjatywie z zewnątrz zmierzającej do rozwiązania pro­blemu. W takiej sytuacji zadaniem terapeuty jest pomóc członkom rodziny w zrozumieniu ich ról i wzajemnych stosunków.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !