W PEDAGOGICE

W pedagogice na przykład badania będą szukały rezultatów, które mogą zależeć od takich właściwości ludzkich lub czynników, jak płeć ucznia, warunki społeczne, pochodzenie etniczne czy zdolności. Badacz pedagog rzadko uwzględni, lub wcale, takie warunki, jak kolor oczu ucznia, kłótnie przy śniadaniu, powiązania przyjacielskie czy uprzednie doświadczenia z przedmiotem, którego się naucza. Wszystkie te warunki mogą mieć potencjalny wpływ na to, jak dziecko się uczy, lub oddziaływać na środowisko, w jakim uczenie się odbywa. Twierdzenie naukowe nie może jednak brać tych wszystkich spraw pod uwagę. Badacz musi selekcjonować czynniki, zwykle na podstawie teorii psychologicznej lub socjologicznej odnoszącej się do danej sytuacji, by potem na jednych skoncentrować się w trakcie badań, a inne. które też mogłyby się zdarzyć, potraktować jako nieistotne.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !