WIELE MOŻLIWOŚCI

Należy pamiętać, że istnieje wiele możliwych do przyjęcia wariantów inter­wencji, choć w większości z nich wykorzystuje się elementy wymienione wyżej. Szczegółowy opis programu terapii poznawczej można znaleźć w książce Vosta- nisa i Harringtona (1994).Wydaje się, że niezależnie od treści sesji podejście to oprócz łagodzenia bie­żących objawów depresji może być bardziej skuteczne niż leczenie farmakolo­giczne w zapobieganiu nawrotom choroby (Evans i in., 1992).Ostatnim rodzajem interwencji stosowanym w leczeniu depresji jest psycho­terapia. Pole znaczeniowe tego terminu również uległo rozszerzeniu, stąd jego dewaluacja. W tej książce rozumiemy przez psychoterapię wszystkie formy tera­pii, w których podstawą zmian jest relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą, natomiast, centralnym zagadnieniem – badanie wewnętrznego świata jednostki.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !