WPŁYW WYWARTY NA ZACHOWANIE

W latach osiemdziesiątych uwaga przeniosła się na wpływ, jaki na zachowa­nie dzieci wywierają szkoły i organizacje społeczne. W odróżnieniu od wyni­ków badań z lat sześćdziesiątych, które sugerowały, że różnice pomiędzy szko­łami nie wpływają znacząco na zachowanie i osiągnięcia uczniów, dane z prac badawczych prowadzonych w latach siedemdziesiątych wskazują, że poszczegól­ne szkoły wywierają istotny wpływ na sprawowanie dzieci i ich wyniki w nauce. Przeniesienie dziecka do innej szkoły może więc mieć wyraźnie korzystny lub niekorzystny wpływ na jego problemy, co nie wynika jedynie z różnic w umiejęt­nościach nauczycieli z różnych szkół, lecz także z etosu i ogólnej atmosfery spo­łecznej panującej w danej placówce oświatowej. Tak zwany „efekt całościowy szkoły” stanowił w latach osiemdziesiątych główny temat sesji poświęconych do­skonaleniu nauczycieli (Elliott i Morris, 1991).

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !