WYSUNIĘTY ARGUMENT

Chciałbym teraz omówić argument wysunięty przez Davidsona, który uważa, że nauki społeczne nie są ani redukowalne do nauk przyrodniczych, ani równoważne z nimi. Jeden z punktów rozumowania Davidsona głosi, że mogą być prawdziwe twierdzenia łączące to, co psychiczne, z tym, co fizyczne, ale że nie są one podobne do praw, innymi słowami: nie są one, ściśle rzecz biorąc, prawami psychofizycznymi. Prawdopodobieństwo stania się prawem jest warunkiem wstępnym prawa naukowego. Twierdzenie można uznać za prawdopodobnie prawopodobne, jeśli popiera ono przypuszczający lub nierea­listyczny tryb warunkowy.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !