ZAOBSERWOWANE REGULARNOŚCI

Zaobserwowane regularno­ści dotyczące uczenia się mogą być funkcją tego, jak społeczeństwo odnosi się do sprawy nauczania swych młodocianych członków, i gdyby nauczanie miało się zmienić, mogłyby powstać odmienne regularności uczenia się. Ma to szczególne zastosowanie w sprawach oświatowych. Tu właśnie jest całkiem jasne:, że możliwe do wykrycia regularności dotyczące edukacji i szkół są rezultatem ustalonej społecznej praktyki nauczania młodych. Gdyby rozwinęła się inna praktyka, zupełnie inne regularności mogłyby powstać w jej wyniku. Tak więc twierdzenia teorii pedagogicznej nie muszą określać limitów dla praktyki. Regularności są same wynikiem praktycznych decyzji i gdyby podejmowano inne decyzje, regularności mogłyby się zmienić.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !