ZASTOSOWANIE NAUKOWEGO PUNKTU WIDZENIA

Mimo krytyki poglądu traktującego teorię pedagogiczną jako naukową jest to punkt widzenia dominujący, szczególnie w społeczności badaczy problemów edukacyjnych. Jest to najbardziej wyraźne, gdy rozważać standar­dy praktyki i opcje obowiązujące w naukach społecznych. Mimo że większość zgodzi się, iż badania edukacyjne nie stworzyły teorii edukacyjnej, która realizowałaby oczekiwania zarysowane dla teorii naukowej, to jednak ideał, ku któremu podążamy, to teoria spełniająca wszelkie oczekiwania określone na użytek dobrze sformułowanej teorii w naukach społecznych. Chciałbym teraz omówić dwa przypadki zastosowania nauki w edukacji, uwzględniając wątp­liwości i tendencje krytyczne, jakie mam wobec takich poglądów. Mam nadzieję, że czyniąc to, dodatkowo poprę i wyjaśnię mój punkt widzenia wobec tych problemów.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !