ZGODNIE Z TEORIĄ

Zgodnie z tą teorią wiele problemów w dzieciństwie, np. mimowolne bru­dzenie się i moczenie, stanowiło objaw depresji (Frommer, 1968). Na poparcie tej teorii przywoływano fakt, że moczenie nocne ustępowało po zastosowaniu leków antydepresyjnych. Pogląd ten, jak się zaraz okaże, jest dokładnie odwrot­ny do obecnych poglądów na stosowanie leków antydepresyjnych w depresji.Kiedy już ustalono, że depresja może występować również u dzieci, specja­liści zaczęli zadawać sobie pytanie, czy połączenie depresji i manii obserwowa­ne u dorosłych można stwierdzić w dzieciństwie. Coraz powszechniej uznaje się występowanie podobnych zaburzeń u dzieci, dlatego młodzi ludzie z zaburze­niami dwubiegunowymi powinni być traktowani inaczej niż ci, którzy cierpią je­dynie na depresję (Weller i in., 1995), mimo że objawy depresji są bardzo po­dobne w obydwu grupach .

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !