ZJAWISKA PSYCHICZNE

więc zjawiskami psychicznymi będą takie zjawiska, jak pożądanie czegoś, wierzenie w coś, zamierzanie czegoś i bardziej związane z moimi celami uczenie się czegoś lub posiadanie wiedzy o czymś. Takie zjawiska są psychiczne, ponieważ czasowniki te w każdym przypadku odnoszą się do osoby ludzkiej jako podmiotu i występują w zdaniach, w których po czasownikach następuje specyficzny fragment, nie podlegający normalnym regułom substytucji. Na przykład ktoś może nauczyć się, że Jane Austen napisała Northanger Abbey. Załóżmy, że prawdą jest, iż Austen jest jedynym autorem pochowanym w katedrze w Winchester. W takiej sytuacji określenia „autor Northanger Abbey” i „autor pochowany w katedrze w Winchester” odnosiłyby się do tej samej osoby.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !