ZROZUMIEĆ MYŚLI

Każdy, kto pragnie nieść pomoc, musi najpierw zrozumieć myśli, które wy­wołują uczucie przygnębienia. Proces ten przebiega najczęściej w trzech eta­pach. Po pierwsze, należy się upewnić, czy młody człowiek rozumie pojęcie emocji – radości, smutku itp. Istotna część pracy polega na relacjonowaniu uczuć i emocji, stąd konieczność ich pełnego zrozumienia i nadania im odpo­wiednich nazw. Wykorzystując zdobytą wiedzę, młody człowiek rozpoczyna sa­moobserwację, zapisując uczucia i nastroje – kiedy się pojawiają i z czym się wiążą. Dzięki temu może wspólnie z terapeutą określić sekwencje zachowań związane z problemem. W ten sposób następuje klaryfikacja elementów, które wymagają zmian. Jest to także punkt wyjścia do analizy procesów myślowych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i wędkarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !